GDPR

Rutiner för insamlande av personuppgifter enligt GDPR, General Data Protection Regulation, som ersätter PuL, Personuppgift Lagen, fr.o.m. 25 maj 2018.

  • Jag tar upp anamnes med namn och yrkestitel på kunden. Uppgifterna behövs som minnesanteckningar före och efter behandling. Inga personnummer registreras. Uppgifterna sparas längst fram till min pension.
  • I bokningssystemet bokadirekt.se finns kundregister med telefonnummer och mailadress. Viktigt för att komma i kontakt med kunden. Skicka bokningsbekräftelse och påminnelse om bokad tid. Och för att kontakta kunden om tiden behöver ändras.
  • Bokningen gäller som underlag för bokföringen. Uppgifterna sparas i 7 år enligt bokföringslagen.
  • Kortbetalningstjänsten iZettle sparar kundens mailadress, när kvitto på betalningen skickas.
  • Personuppgifterna förvaras väl skyddade för utomstående.

KONTAKTA OSS

Jag, Ewa Granqvist, startade Ewas Relax Center 1991. Idag finns jag i Tolgs Nöbbele.